laadpaal Nederland

Vanaf maart van het afgelopen jaar geldt de verplichting om bij de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen en bij minstens tien bedrijfsparkeerplaatsen een laadpaal te plaatsen. Bij al aanwezige bedrijfsgebouwen dienen er vanaf 2025 een laadpaal te zijn bij tenminste twintig parkeerplaatsen. Ook als die verplichting er niet zou zijn, dan heeft het plaatsen van een laadpaal, bijvoorbeeld door Laadpaal Nederland, op een bedrijfsparkeerplaats diverse voordelen. In dit artikel ging we in op welke die zijn.

Imago

Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid is het goed voor het imago van een bedrijf als daaraan een bijdrage wordt geleverd. Iedere laadpaal in Nederland erbij is een stap naar minder luchtvervuiling. Die bijdrage kan bestaan uit het plaatsen van een laadpaal. Voor klanten die het bedrijf bezoeken en hun auto op de bedrijfsparkeerplaats plaatsen, zijn die palen zichtbaar.

laadpaal Nederland

Service

Het aantal klanten zal toenemen, dat met een elektrische auto naar een bedrijf komt. Laadpalen voor hen op de bedrijfsparkeerplaats is een vorm van serviceverlening die op prijs zal worden gesteld.

Werknemers

Met laadpalen voor de werknemers stimuleert een bedrijf het gebruik van elektrische auto’s door hen. Bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto kan een werknemer meer geneigd zijn om voor een elektrische te kiezen.

Bedrijfsauto’s

Als bedrijfsauto’s gedurende de nacht ongebruikt geparkeerd staan en dan zouden kunnen worden opgeladen, dan maakt dat voor een bedrijf aantrekkelijker om over te gaan op elektrische. Dan zijn er ook minder zorgen om de milieuzones in steden, indien van toepassing.

Belastingen

Als een bedrijf een laadpaal in Nederland plaatst, dan kan dat profiteren van twee regelingen om minder belasting te betalen. Daarbij gaat het om MIA en VAMIL. MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Om mee te beginnen kan dan 36 procent van de gehele investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Daarna wordt er ook minder belasting betaald. VAMIL staat voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Die regeling maakt het mogelijk om zelf te bepalen hoe snel je een investering in laadpalen afschrijft.